הרחם היא אדמה פוריה, מכילה ואוהבת. מרחב מוגן, המקום ממנו הכל מתחיל ונוצר.
קסם הבריאה. 
איור אינטואיטיבי זה, מזכיר לנו את סוד קסמה של הרחם.
איזו חכמה, איזו עצמה, איזו ענווה יש ברחם.
החלל המשתנה והמתמסר הזה. החלל הראשוני הזה, שבו התחלנו כולנו את חיינו, מעוז היצירה הנשית והאהבה האימהית. 

כמה נוכל ללמוד ממנה על האפשרות להיות מכל אוהב ותומך, כמה נוכל ללמוד ממנה על האפשרות להנביט זרע חי, לתמוך בגדילה ובהתפתחות שלו ובעת הנכונה – לפרוס כפיים ולאפשר לו לצאת לדרכו העצמאית. 

עבור הרחם כמו האדמה המיטיבה אין הבדל בין התמלאות להתרוקנות בין נביטה לכיליון, שני התהליכים הללו הנם חלק ממחזוריות החיים ומהתמרת אנרגיה ליצירה ואהבה.