איור תקריב של צוואר הרחם, הלא הוא שומר השער של פנים הרחם:
סגור ושמור רוב הזמן, אך מאפשר כניסה (של זרעים) ויציאה (של תינוק) על פי הצורך. 

זהו מבט מקרוב על איבר מדהים ביכולות השינוי שלו. חתך של אזור זה מגלה לנו עץ מופלא של נקיקי הפרשות.

רוב חייה של האישה, צוואר הרחם יהיה סגור והדוק – הוא לא רוצה לאפשר כניסה לא מבוקרת אל פנים חלל הרחם. 

פעמים בודדות בחייה של אישה צוואר הרחם עובר שינוי מהפכני ונפער לרווחה על מנת לאפשר לעובר לצאת לאוויר העולם.

ובכל חודש הוא עובר שינוי קטן אך משמעותי – נפתח ומאפשר לזרע להיכנס פנימה, סביב מועד הביוץ. פתיחה זו נתמכת גם בהפרשות תומכות זרע, שמופרשות מצוואר הרחם סביב מועד זה. 

בחלק התחתון של האיור תוכלו לראות- מימין הפרשות לא פוריות שאינן תומכות במעבר הזרע ומשמאל הפרשות פוריות אשר תומכות במעבר.