איור זה מבקש לקלף את שכבות האגן הנשי, ולהגיע אל ליבו:

הרחם: חדר האהבה (מלשון “רחמא” = אהבה בארמית)

השחלות: מקום משכנן של הביציות 

החצוצרות המקשרות בין הרחם לשחלה

צוואר הרחם – שומר השער של הרחם

הנרתיק – ניקבה המאפשרת מעבר ותנועה פנימה והחוצה, מהיכל הרחם ואליו.

האיור פורס את האברים שאנטומית מכונסים זה אל זה בתוך הגוף פנימה. 

בחרנו בצבעים עזים ומנוגדים, כדי לאפשר לנו לראות את החיות והעוצמה שיש כאן

כדי להתפעם מהפרפר הפועם בגופנו תמידית

כדי לשמוח – כאן נוצרנו. זוהי תחנתנו הראשונה בעולם זה.