אנרגיית הרחם מלאה ניגודים, אפשרויות ומסתורין.
מחד מכילה, אוספת אל תוכה, ברחמים וברכות.
מאידך משחררת, מאפשרת פרידה, מעבר הלאה, לידה וצמיחה אל מחוץ לה.

ואת, ואתה –
שנוצרת והתחלת מסע חייך בתוך הרחם. כבר מזמן עזבת, המשכת הלאה.
ועם זאת הזיכרון חי בך.

זיכרון השורשים שאפשרו חייך לראשונה. זיכרון הידיים שחיכו לך וקיבלו אותך בבואך לעולם. זיכרון האור שפתאום הכה בשמורות עינייך ומאז מלווה אותך ביופיו.

אותם זיכרונות יהיו איתך תמיד.