הלב גודלו כאגרוף, פועם בפעימות קבועות כבר מתחילת העוברות, פעימות מהירות וקצובות. מרכז אנרגיה המשלח דם מלא בכל טוב – אל כל אברי הגוף. ואוסף אל תוכו דם לעיבוד ומחזור מחדש.

הרחם גודלה כאגרוף, פועמת במחזורים קבועים החל מגיל ההתבגרות, פעימות איטיות וחכמות. מרכז אנרגיה המאפשר יצירה, הולדה והתחדשות. הרחם אוספת אל תוכה זיכרונות, מאוויים ורגשות. מכילה עוברים, ותבונה מסתורית. מאפשרת התרוקנות שלה למען התחדשותה.

הלב התחתון והלב העליון

הרחם העליונה והרחם התחתונה

משתרגים ביניהם, מצמיחים כוחות של אהבה בלתי מותנת, הזנה, התחדשות ועוצמה זה לזו וזו לזה. כוחות היצירה והמיניות הרחמיים יכולים לעלות ולהיתמר מעלה מעלה אל הלב ומעבר לו אל היקום כולו. כוחות החיים והאהבה הלבביים יכולים להזמין את הרחם להצמיח שורשים ולאפשר קיום.